منقل کاج
منقل کاج
خوش آمدید

شیشلیک
5 /5

شیشلیک

100 گرم

189 هزار
تومان
فیله گوسفندی
5 /5

فیله گوسفندی

100 گرم

295 هزار
تومان
استیک ریب آی
5 /5

استیک ریب آی

100 گرم

189 هزار
تومان
استیک تی بن
5 /5

استیک تی بن

100 گرم

189 هزار
تومان
میگو
5 /5

میگو

100 گرم

399 هزار
تومان
جوجه زعفرانی
5 /5

جوجه زعفرانی

100 گرم

125 هزار
تومان
جوجه تندوری
5 /5

جوجه تندوری

100 گرم

135 هزار
تومان
جوجه لاری
5 /5

جوجه لاری

100 گرم

125 هزار
تومان
سوسیس باربیکیو
5 /5
استیک تی بون گوسفندی
5 /5

قارچ پنیر
5 /5

قارچ پنیر

۱۰۰ گرم

79 هزار
تومان
پنیر کبابی
5 /5

پنیر کبابی

۱۰۰ گرم

119 هزار
تومان
بشقاب سبزیجات
5 /5

بشقاب سبزیجات

69 هزار
تومان

ذغال

5 /5

150 هزار
تومان

نوشابه کوکا
5 /5

نوشابه کوکا

19.5 هزار
تومان
نوشابه فانتا
5 /5

نوشابه فانتا

24 هزار
تومان
سپرایت
5 /5

سپرایت

19.5 هزار
تومان
دلستر لیمو
5 /5

دلستر لیمو

24.9 هزار
تومان
دلستر هلو
5 /5

دلستر هلو

24.9 هزار
تومان
دلستر استوایی
5 /5

دلستر استوایی

25.2 هزار
تومان
دلستر کلاسیک
5 /5

دلستر کلاسیک

25.2 هزار
تومان
لیموناد
5 /5

لیموناد

19.5 هزار
تومان
نوشابه کوکا زیرو
5 /5

نوشابه کوکا زیرو

24 هزار
تومان

ماست ساده
5 /5

ماست ساده

75 هزار
تومان
ماست موسیر
5 /5

ماست موسیر

79 هزار
تومان
زیتون پرورده
5 /5

زیتون پرورده

175 هزار
تومان
ماست خیار
5 /5

ماست خیار

79 هزار
تومان

زیتون شور

5 /5

120 هزار
تومان