منقل کاج
خوش آمدید

شیشلیک
5 /5

شیشلیک

100 گرم

89 هزار
تومان
فیله گوسفندی
5 /5

فیله گوسفندی

100 گرم

139 هزار
تومان
استیک ریب آی
5 /5

استیک ریب آی

100 گرم

107 هزار
تومان
استیک تی بن
5 /5

استیک تی بن

100 گرم

99 هزار
تومان
میگو
5 /5

میگو

100 گرم

189 هزار
تومان

کوبیده

5 /5

100 گرم

65 هزار
تومان
جوجه زعفرانی
5 /5
جوجه تندوری
5 /5

جوجه تندوری

100 گرم

75 هزار
تومان

جوجه لاری

5 /5

100 گرم

67 هزار
تومان

چیکن فیله

5 /5

100 گرم

75 هزار
تومان
سوسیس باربیکیو
5 /5

قارچ پنیر

5 /5

85 هزار
تومان

قارچ پیچ

5 /5

85 هزار
تومان
پنیر کبابی
5 /5

پنیر کبابی

59 هزار
تومان

بشقاب سبزیجات

5 /5

45 هزار
تومان

نوشابه کوکا
5 /5

نوشابه کوکا

12 هزار
تومان
نوشابه فانتا
5 /5

نوشابه فانتا

12 هزار
تومان
سپرایت
5 /5

سپرایت

12 هزار
تومان
دلستر لیمو
5 /5

دلستر لیمو

13.7 هزار
تومان
دلستر هلو
5 /5

دلستر هلو

13.7 هزار
تومان
دلستر استوایی
5 /5

دلستر استوایی

13.7 هزار
تومان
دلستر کلاسیک
5 /5

دلستر کلاسیک

13.7 هزار
تومان
لیموناد
5 /5

لیموناد

12 هزار
تومان

ماست ساده
5 /5

ماست ساده

35 هزار
تومان
ماست موسیر
5 /5

ماست موسیر

39 هزار
تومان
زیتون پرورده
5 /5

زیتون پرورده

49 هزار
تومان