آلاچیق کوهستان
خوش آمدید

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

395 هزار
تومان
گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

375 هزار
تومان
کباب بره

کباب بره

399 هزار
تومان
شیشلیک

شیشلیک

399 هزار
تومان
کباب قفقازی

کباب قفقازی

299 هزار
تومان
کباب کوبیده

کباب کوبیده

239 هزار
تومان
جوجه زعفرانی

جوجه زعفرانی

189 هزار
تومان
جوجه لاری

جوجه لاری

189 هزار
تومان
چلو ساده

چلو ساده

75 هزار
تومان
باقالی پلو

باقالی پلو

79 هزار
تومان


کشک و بادمجان

کشک و بادمجان

119 هزار
تومان
زیتون پرورده

زیتون پرورده

75 هزار
تومان
ماست موسیر

ماست موسیر

49 هزار
تومان
ماست ساده

ماست ساده

39 هزار
تومان
زیتون شور

زیتون شور

49 هزار
تومان
رنگینک

رنگینک

79 هزار
تومان

سالاد فصل

سالاد فصل

95 هزار
تومان

سالاد سزار

149 هزار
تومان
سالاد شیرازی

سالاد شیرازی

49 هزار
تومان

دلستر لیمو

دلستر لیمو

13.7 هزار
تومان
دلستر استوایی

دلستر استوایی

13.7 هزار
تومان
دلستر هلو

دلستر هلو

13.7 هزار
تومان
دلستر  ساده

دلستر ساده

13.7 هزار
تومان
فانتا

فانتا

12 هزار
تومان
کوکا کولا

کوکا کولا

13.8 هزار
تومان
سپرایت

سپرایت

12 هزار
تومان
لیموناد

لیموناد

13.4 هزار
تومان

دوغ قوطی

15 هزار
تومان