فست فود صخره
خوش آمدید

کلاسیک
5 /5

کلاسیک

125 هزار
تومان
چیز برگر
5 /5

چیز برگر

139 هزار
تومان

ماشروم

5 /5

159 هزار
تومان
برگر مخصوص
5 /5

برگر مخصوص

189 هزار
تومان

هات داگ

5 /5

185 هزار
تومان

رست بیف

5 /5

289 هزار
تومان

نشویل چیکن اسپایسی

5 /5

185 هزار
تومان

مخصوص

5 /5

269 هزار
تومان

چیکن فرآید باربیکیو

5 /5

209 هزار
تومان

استیک

5 /5

295 هزار
تومان

پپرونی

5 /5

229 هزار
تومان

چیکن آلفردو

5 /5

225 هزار
تومان

گارلیک(نان سیر)

5 /5

129 هزار
تومان

وجی(سبزیجات)

5 /5

165 هزار
تومان

چیکن(ساندویچ)
5 /5

چیکن(ساندویچ)

129 هزار
تومان
چیکن(خوراک)
5 /5

چیکن(خوراک)

155 هزار
تومان
بیف(ساندویچ)
5 /5

بیف(ساندویچ)

149 هزار
تومان
بیف(خوراک)
5 /5

بیف(خوراک)

190 هزار
تومان
میکس(ساندویچ)
5 /5

میکس(ساندویچ)

139 هزار
تومان
میکس(خوراک)
5 /5

میکس(خوراک)

169 هزار
تومان

فیله استریپس

5 /5

159 هزار
تومان

چیکن چیز فیله

5 /5

159 هزار
تومان

فرنچ فرایز

5 /5

85 هزار
تومان

سیب زمینی پنیری

5 /5

85 هزار
تومان

سیب زمینی ساده

5 /5

59 هزار
تومان

لیموناد
5 /5

لیموناد

13.4 هزار
تومان
کوکا کولا
5 /5

کوکا کولا

13.8 هزار
تومان
فانتا
5 /5

فانتا

12 هزار
تومان
سپرایت
5 /5

سپرایت

13.8 هزار
تومان
دلستر لیمو
5 /5

دلستر لیمو

13.7 هزار
تومان
دلستر استوایی
5 /5

دلستر استوایی

13.7 هزار
تومان
دلستر هلو
5 /5

دلستر هلو

13.7 هزار
تومان
دلستر ساده
5 /5

دلستر ساده

13.7 هزار
تومان
دوغ
5 /5

دوغ

15 هزار
تومان

سزار
5 /5

سزار

115 هزار
تومان
فصل
5 /5

فصل

85 هزار
تومان