فست فود صخره
فست فود صخره
خوش آمدید

کلاسیک
5 /5

کلاسیک

229 هزار
تومان
چیز برگر
5 /5

چیز برگر

239 هزار
تومان

ماشروم

5 /5

259 هزار
تومان
برگر مخصوص
5 /5

برگر مخصوص

289 هزار
تومان

هات داگ

5 /5

269 هزار
تومان

رست بیف

5 /5

399 هزار
تومان

نشویل چیکن اسپایسی

5 /5

299 هزار
تومان

مخصوص

5 /5

399 هزار
تومان

چیکن فرآید باربیکیو

5 /5

289 هزار
تومان

استیک

5 /5

425 هزار
تومان

پپرونی

5 /5

359 هزار
تومان

چیکن آلفردو

5 /5

325 هزار
تومان

گارلیک(نان سیر)

5 /5

199 هزار
تومان

وجی(سبزیجات)

5 /5

269 هزار
تومان

چیکن(ساندویچ)
5 /5

چیکن(ساندویچ)

215 هزار
تومان
چیکن(خوراک)
5 /5

چیکن(خوراک)

269 هزار
تومان
بیف(ساندویچ)
5 /5

بیف(ساندویچ)

289 هزار
تومان
بیف(خوراک)
5 /5

بیف(خوراک)

385 هزار
تومان
میکس(ساندویچ)
5 /5

میکس(ساندویچ)

259 هزار
تومان
میکس(خوراک)
5 /5

میکس(خوراک)

335 هزار
تومان

فیله استریپس

5 /5

245 هزار
تومان

چیکن چیز فیله

5 /5

259 هزار
تومان

فرنچ فرایز

5 /5

189 هزار
تومان

سیب زمینی پنیری

5 /5

179 هزار
تومان

سیب زمینی ساده

5 /5

125 هزار
تومان

لیموناد
5 /5

لیموناد

19.5 هزار
تومان
کوکا کولا
5 /5

کوکا کولا

19.5 هزار
تومان
فانتا
5 /5

فانتا

19.5 هزار
تومان
سپرایت
5 /5

سپرایت

19.5 هزار
تومان
دلستر لیمو
5 /5

دلستر لیمو

23.9 هزار
تومان
دلستر استوایی
5 /5

دلستر استوایی

23.9 هزار
تومان
دلستر هلو
5 /5

دلستر هلو

23.9 هزار
تومان
دلستر ساده
5 /5

دلستر ساده

23.9 هزار
تومان
دوغ
5 /5

دوغ

20 هزار
تومان

سزار
5 /5

سزار

259 هزار
تومان
فصل
5 /5

فصل

159 هزار
تومان